Naluisteren van de predikatie van Ds. J. de Kok

Zondag 12 november 2023 9:30

 

 
Psalm   118 : 13
Psalm   119 : 88
Psalm   107 : 10-11
Psalm   40 : 4
Psalm   141 : 2

& Spreuken 1 : 1-19

 
Tekst: : 1 Koningen 3 : 3-5
Thema : De begintijd van Salomo’s regering (2)

 

I. Een godvrezende koning vs. 3  
II. Een kolossaal offer           vs. 4  
III. Een heilige droom            vs. 5