Naluisteren van de predikatie van Ds. J. de Kok

Zondag 29 oktober 2023 9:30

 

 
Psalm   122 : 2
Psalm   119 : 86
Psalm   89 : 2-12
Psalm   6 : 1-2
Psalm   3 : 4

& 1 Koningen 2 : 12-25

 
Tekst: : 1 Koningen 2 : 46b
Thema : Salomo’s rijk bevestigd

 

I. Met de dood van Adonia  
II. Met de verbanning van Abjathar  
III. Met de dood van Joab  
IV. Met de dood van Simeď