Naluisteren van de predikatie van Ds. J. de Kok

Zondag 24 maart 2024 18:30

Psalm   2 : 4
DL H5 Par. 4
Psalm   17 : 3
Psalm   133 : 1-2-3
Psalm   89 : 9
Psalm   18 : 15
&   1 Korinthe 12 : 12-31
  

Tekst

: HC zondag 12, vraag 32
Thema : De ware christen
 
I. Wie hij is  
II. Wat hij doet