Bezoekadres:   Scriba:   Predikant:
Weststraat 25   Ouderling G.D. Roeland   ds. J. de Kok
4697 GA Sint-Annaland   0166-652961   (per 02-03-2023)
0166-652837   scriba@gergemsintannaland.nl    
           
Erediensten:  
Zondags: 9:30   uur  
  14:30   uur  
  18:30   uur  
(of anders aangegeven, zie kerkdiensten)

Psalmberijming:

De psalmen die gezongen worden zijn Psalmen

naar de berijming van PETRUS DATHEEN
 
 

Collectes:

Bij de uitgang na de dienst

1. Diaconie (D)

2. Kerk (K)

3. Extra collecte (E) [indien van toepassing]

De bankrekeningnummers

tbv collectes en giften:

Kerk : NL84 RBRB 0687 8840 12
Diaconie : NL52 RBRB 0827 6987 39
 
Kosters:
Koster 1 Koster 2    
dhr. A. P. de Boer dhr. J. Schellingerhout (Sr)    
0166-653319 0166-653232    
Kosters: koster@gergemsintannaland.nl