Erediensten:

Elke zondag 9:30u, 14:00u en 18:00u (of anders aangegeven, zie kerktijden.nl)

De psalmen die gezongen worden zijn Psalmen naar de berijming van PETRUS DATHEEN.

 

Aangepaste diensten:

Alle (doop)leden worden per mail op de hoogte gehouden met de regels die op dit moment gelden.

Alle diensten zijn i.v.m. corona, besloten diensten.

Wilt u een dienst bijwonen, dan dient u v.t.v. aangemeld te zijn.

 

De erediensten zijn ook via de bekende kerktelefoon, scanner of internet te beluisteren.

Alle (doop)leden hebben de link naar kerktelefoon via internet per mail ontvangen.

Hebt u deze niet ontvangen, vraag het aan bij de scriba via scriba@gergemsintannaland.nl

Bezoekadres:
Weststraat 25
4697 GA Sint-Annaland
0166-652837

 

Kosters:

dhr. A. P. de Boer

0166-653319

koster@gergemsintannaland.nl

dhr. J. Schellingerhout (Sr)

0166-653232

koster@gergemsintannaland.nl

Bankrekeningnummers:

KERK  

:

IBAM: NL84 RBRB 0687 8840 12

DIACONIE

:

IBAM: NL52 RBRB 0827 6987 39

 

Scriba (dhr A.J. van Dijke) & kerkenraad:

scriba@gergemsintannaland.nl

0166-652355