Bezoekadres:

Weststraat 25

4697 GA Sint-Annaland

0166-652837

   
 

Erediensten:

Elke zondag 9:30u, 14:00u en 18:00u (of anders aangegeven, zie kerktijden.nl)

   
 

De psalmen die gezongen worden zijn Psalmen naar de berijming van PETRUS DATHEEN.

 

Bij het branden van het groene lampje bij de spreekstoel, zijn de zitplaatsen vrij

   
 

Aangepaste diensten:

 

Alle (doop)leden worden per mail op de hoogte gehouden met de regels die op dit moment gelden.

Alle diensten zijn i.v.m. corona, besloten diensten.

Wilt u een dienst bijwonen, dan dient u v.t.v. aangemeld te zijn.

 

De erediensten zijn ook via de bekende kerktelefoon, scanner of internet te beluisteren.

Alle (doop)leden hebben de link naar kerktelefoon via internet per mail ontvangen.

Hebt u deze niet ontvangen, vraag het aan bij de scriba@gergemsintannaland.nl

 

 

Bankrekeningnummers tgv collectes:

KERK        : NL84 RBRB 0687 8840 12

DIACONIE: NL52 RBRB 0827 6987 39

Kosters:

dhr. A. P. de Boer

0166-653319

 

dhr. J. Schellingerhout (Sr)

0166-653232

 

koster@gergemsintannaland.nl

 

 

 

Scriba (dhr J.G. van Vliet) & kerkenraad:

scriba@gergemsintannaland.nl

0166-653102